Batucada Borumbaia
Archivo
2019
19 AGO 2019
Pasacalle ft. &    |   Rototom Circus
21 AGO 2019
Pasacalle ft. &    |   Rototom Circus
20 AGO 2019
Pasacalle ft. &    |   Rototom Circus
17 AGO 2019
Pasacalle ft. &    |   Rototom Circus
22 AGO 2019
Gran Pasacalle final ft. &    |   Magicomundo, Rototom Circus, Teen Yard
Previous years
17 AGO 2017
Pasacalle ft. &    |   Rototom Circus
18 AGO 2017
Pasacalle ft. &    |   Rototom Circus
12 AGO 2017
Pasacalle ft. &    |   Rototom Circus
13 AGO 2017
Pasacalle ft. &    |   Rototom Circus
14 AGO 2017
Pasacalle ft. &    |   Rototom Circus
16 AGO 2017
Pasacalle ft. &    |   Rototom Circus
19 AGO 2017
Gran pasacalles final ft. &    |   African Village, Magicomundo, Pachamama, Rototom Circus
No se han encontrado elementos