Batucada Borumbaia

Archivo
2022
22 AGO 2022
Círculo de percusión ft. &    |   Teen Yard
21 AGO 2022
Batucada ft. &    |   Magicomundo
Previous years
19 AGO 2019
Pasacalle ft. &    |   Rototom Circus
21 AGO 2019
Pasacalle ft. &    |   Rototom Circus
20 AGO 2019
Pasacalle ft. &    |   Rototom Circus
17 AGO 2019
Pasacalle ft. &    |   Rototom Circus
22 AGO 2019
Grand Défilé final ft. &    |   Magicomundo, Rototom Circus, Teen Yard
17 AGO 2017
Défilé ft. &    |   Rototom Circus
18 AGO 2017
Défilé ft. &    |   Rototom Circus
12 AGO 2017
Défilé ft. &    |   Rototom Circus
14 AGO 2017
Défilé ft. &    |   Rototom Circus
13 AGO 2017
Défilé ft. &    |   Rototom Circus
16 AGO 2017
Défilé ft. &    |   Rototom Circus
19 AGO 2017
Grand défilé final ft. &    |   Jamkunda, Magicomundo, Pachamama, Rototom Circus
Aucun élément trouvé